EasyPay
Заявете своята рекламна кампания до 30.08.2018 г.. и получете своя специален бонус - безплатна реклама на мониторите в рекламните канали на касите на EasyPay в Бургас и Варна. Достигнете до още повече клиенти и разширете обхвата на аудиторията си. Стартирайте своята лятна кампания и разберете как ще получите своя бонус.
Националнен обхват на рекламните
канали в касите на EasyPay
2 000 000+ потребители месечно
660 000+ домакинства месечно
3 000+ интернет магазина
200+  общини покритие
2 350+ офиса в страната
400+ дружества
310+ собствени каси
110+ офиса в София
Чрез рекламата на ТВ мониторите в касите на EasyPay Вие рекламирате бизнеса си в над 310 каси в цялата страна. Вашата реклама се излъчва над 446 000 пъти и достига до над 2 000 000 потребители месечно.
Рекламата на касите на EasyPay ви предоставя допълнителен канал при въвеждаща реклама, провеждане на отделни акции или напомняща рекламна кампания с цел запазване лоялността към Вашата марка, услуга или продукт.
Имате възможност за тясно таргетиране по зони, градове или конкретни каси. Рекламирайте в касите на EasyPay върху специалните рекламни полета на платежната разписка – лице и гръб или разпространете собствени печатни рекламни материали.

 

    Стартирай тук    
собствената си рекламна кампания