Нов рекламен канал... За всеки!

Малки обяви 

Изипей разполага с мрежа от над 305 собствени каси в страната. Може да рекламирате в цялата мрежа или в отделен Изипей офис.

Промо оферти

Заявявате Вашата реклама за точно определен офис, град, област или зона от собствената офис-мрежа.

EasyPay Advertising

Нов рекламен канал

EPSA (EasyPay System Advertising) е нов рекламен канал, който предоставя възможност за разпространение на печатни рекламни материали (листовки, дипляни и флаери). Заявете рекламна кампания за избран определен офис, град, област или зона от собствената офис-мрежа.

Достигаща до всеки

Национални и регионални кампании

Рекламният канал в EasyPay е ефективно средство за комуникация и провеждане на мащабни маркетингови кампании с национален или регионален обхват. Предоставена е възможност за рекламиране във всички, няколко или само в една област в България.

Местоположения

Бързо Изгодно Ефективно

Как работи

Малки обяви & Промо оферти

Вие подготвяте Вашите рекламни материали. Ние ще ги разпространим до клиентите на касите на Изипей. Оказваме пълно съдействие за таргетирането на най-подходящите за Вашия бизнес офис-локации по посещаемост и местоположение.

Параметри на рекламата

Рекламни материали, подавани от касиер в Изипей офис:

Разпространете Вашите рекламни материали в касите на Изипей. Касиерът ще ги подаде на клиента, заедно с разпечатаната платежна разписка.

 • Максимален размер на рекламните материали – А5.
 • Видове рекламни материали: листовки, дипляни, брошури (без каталози)
 • Продължителност на една рекламна кампания - 1 месец
 • Брой разпространени рекламни материали в един офис - до 500 бр.
 • Гарантирана ексклузивност за тази рекламна услуга.

Рекламни материали, позиционирани в Изипей офис:

Предоставяме рекламни точки за позициониране на Ваши листовки, дипляни и флаери в собствените каси на Изипей, които са разположени на най-подходящите места спрямо потока на клиентите.

 • Максимален размер на рекламните материали – А5.
 • Видове рекламни материали: листовки, дипляни, брошури (без каталози)
 • Продължителност на една рекламна кампания - 1 месец
 • Брой разпространени рекламни материали в един офис - до 200 бр.

Ако имате въпроси...

Колко струва ?

Рекламни материали,
подавани от касиер в Изипей офис:
Заявете сега Вашата рекламна кампания само срещу
50,00 лв./офис
Рекламни материали, позиционирани
в Изипей офис
Заявете сега Вашата рекламна кампания само срещу
20,00 лв./офис
 • Посочената цена е за 1 офис
 • Посочената цена е без вкл. ДДС