Често задавани въпроси
Рекламно поле на платежна разписка

 1. Как да се регистрирам в https://epsa.easypay.bg?

  Влизате в платформата https://epsa.easypay.bg/start .
  Изберете бутон ЗАПОЧНИ.
  Създайте Ваш профил, като попълните всички задължителни полета.
  Активирайте профила си като последвате линка от Вашата пощенска кутия.
  При всяко следващо посещение е нужно само да въведете потребителското си име и парола.  

 2. Мога ли да си променям паролата?

  Когато пожелаете, от личния си профил в системата, можете да промените паролата си с бутон ПРОМЕНИ.

 3. Мога ли да редактирам въведените данни в профила си?

  Когато пожелаете, можете да редактирате данните в профила си с бутон ПРОМЕНИ вдясно от съответното поле. 

 4. Какво е “ОБЛАСТ” в системата?

  Понятието „OБЛАСТ„ се отнася за географска зона (например, град София, област София, град Варна или област Велико Търново).  

 5. Какво е “НАСЕЛЕНО МЯСТО” в системата?

  С понятието “НАСЕЛЕНО МЯСТО” се обозначава географска зона - град или определена зона от квартали (например, една от петте зони на град София или гр. Сливен, гр. Варна)

 6. Мога ли да поръчам без регистрация в https://epsa.easypay.bg?

  Да, можете да поръчате без да сте регистриран потребител. Влезте в системата ТУК и последвайте бутон ЗАПОЧНЕТЕ, след което последвайте бутон РАЗПИСКИ до надписа “Започнете без регистрация”.

 7. Каква е продължителността на една рекламна кампания?

  Продължителността на кампаниите се измерва в брой разпечатани рекламни послания (брой разписки). Всяка кампания е с продължителност според натовареността на касите в избрания от Вас план, но задължително до изчерпване на заявеното количество разписки.

 8. Кога стартира печата и разпространението на моята рекламна кампания?

  Всяка кампания стартира на заявената от Вас дата, след направено одобрение от администратор и извършено плащане.

 9. Кога трябва да направя заявка за разпечатване рекламно послание на платежните разписки?

  Необходимо е да направите заявка за реклана кампания най-късно до 2 (два) работни дни преди желаната от Вас дата за старт на рекламната кампания.

 10. Какъв е срокът за одобрение на рекламната кампания?

  Получените заявки получават одобрение или отказ в срок до 2 (два) работни дни след получаването им. При всяка заявка рекламодателите и рекламните агенции се информират относно сроковете и начините на заплащане на заявките с писмо в електронната си поща. В случай, че в посочените срокове заявката не бъде заплатена, тя се анулира и не може повече да се възстанови от системата.  

 11. Защо рекламната ми кампания беше отхвърлена от администратор?

  Администратор може да отхвърли и анулира Ваша кампания, когато тя не отговаря на Общите условия за рекламиране на Изипей АД. На посочената от Вас електронна поща ще получите писмо с пояснения.

 12. Как да съм сигурен/сигурна за това, че плащането ми е прието или за други важни промени по моята рекламна кампания?

  Ще получавате съобщения с информация за всички важни промени, съобщения от администратор и насоки за необходими действия на електронния адрес, който сте предоставили при попълване на заявката си или при регистрацията на профила си.
  Моля, проверете настройките на електронната си поща, както и папка “Спам”/ “Junk”. Маркирайте писмото на Изипей реклама и изберете опцията “Не е спам”/ “Not spam”,  за да не изпускате важни известия.
   

 13. Как Изипей реклама ще ми се възстанови сумата по направено от мен плащане при анулирана кампания?

  Когато вече сте заплатили кампания за разпечатване на рекламно съобщение на платежна разписка, НЯМА как тя да бъде отказана/прекратена. Сумата по направеното плащане не се възстановява.

 14. Издава ли се фактура за извършеното от мен плащане?

  Когато приключите заявката на Вашата рекламна кампания и тя бъде одобрена от администратор ще получите проформа фактура.
  Когато направите плащане, системата ще Ви издаде фактура оригинал. 

 15. Как ще получа счетоводните  документи за направеното от мен плащане?

  Всички счетоводни документи ще получите на електронния адрес, който сте предоставили при регистрацията на рекламната кампания. Моля, проверете настройките на електронната си поща, както и папка “Спам”/ “Junk”. Маркирайте писмото на Изипей реклама и изберете опцията “Не е спам”/ “Not spam”, за да не изпускате важни известия.

 16. Как мога да разпечатам фактурата си?

  Всички счетоводни документи получавате по електронна поща във формат *.pdf, който можете да принтирате.

 17. Какво съдържа издадената електронна фактура? / Официален документ ли е електронната фактура?

  Издадените от системата счетоводни документи съдържат всички задължителни атрибути. Електронните фактури, издадени от системата на Изипей реклама, са в съответствие със законодателството на Република България.  

 18. Може ли да се коригират данни на получател във фактурата?

  Издадените от системата счетоводни документи не подлежат на корекции. Моля, преглеждайте и сверявайте всички данни преди да приключите заявката си.  

 19. Кога мога да правя корекции по моята рекламна кампания?

  • ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕКЛАМА:
   В случай, че желаете да промените или да откажете Вашата заявка, но преди да сте я завършили, можете да я откажете. Преди да създадете Вашата поръчка за реклама, запознайте се с Общите условия за рекламиране, раздел ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. Започнете нова заявка и отразете необходимите промени в рекламната кампания. Преди да финализирате и заплатите новата заявка, уверете се, че сте заложили всички необходими параметри и рекламата изглежда така, както желаете.

  • СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕКЛАМА:
   Когато се налага да промените заявката си, но вече сте я финализирали, нямате възможност да я променяте. Запознайте се с Общите условия за рекламиране, раздел ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. В този случай НЕ я заплащайте. Тя няма да стартира и автоматично ще се анулира.

  • СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕКЛАМА:
   В случай, че се налага да промените заявката си, но вече сте я финализирали чрез плащане, нямате възможност да я променяте или спрете. Запознайте се с Общите условия за рекламиране, раздел ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. В този случай НЕ се възстановява сумата по направеното плащане. Ако желаете тя да бъде спряна, моля, обърнете се към Наш сътрудник на media@knowbox.bg

 20. Как да управлявам Моя профил в https://epsa.easypay.bg?

  Влезте в профила си.
  В раздел Профил, поле Лични данни въвеждате и редактирате данните на Вашия профил. Въведете коректно необходимата информация. Администратор ще може при нужда да се свърже с Вас и да Ви окаже съдействие.
  В раздел Профил, поле Данни на фирмата е необходимо да въведете информация за Вашата фирма (ако сте юридическо лице). В случай, че правите поръчка като физическо лице, не е необходимо да попълвате този раздел.
  В раздел Профил, поле Потребители  имате възможност да дадете достъп на други потребители към Вашия профил. Можете да управлявате статуса на потребителя - да активирате или деактивирате достъп. За всеки потребител можете да изберете роля/ ниво на достъп в профила: 

  • Само преглед - вижда всичко в профила, но не може да редактира и добавя 

  • Стандартен достъп - създава кампании; вижда и редактира само кампаниите, създадени от него 

  • Разширен достъп - създава кампании; вижда кампаниите в профила, но не може да ги редактира; променя само кампаниите, създадени от него 

  • Административен достъп - ползва профила в пълната му функционалност, в т.ч. добавяне на нови потребители, редактиране на данните на фирмата и др.
   В раздел Профил, поле  Възстановяване изберете начин за възстановяване на суми в случай на анулирана кампания или забрана от администратор. 

 21. Как да започна поръчка за рекламна кампания на разписки https://epsa.easypay.bg?

  Влизате в платформата ТУК. Изберете бутон ЗАПОЧНЕТЕ. Чрез бутон Разписки в горния десен ъгъл на прозореца стратирате процеса по създаване на кампания.

 22. Какво означават полетата Редакция и Преглед в раздел Текст?

  • В поле Редакция е необходимо да въведете, оформите и проверите текста, който желаете да се разпечата на платежната разписка.

  • В поле Преглед се визуализира Вашата рекламна кампания така, както ще бъде разположена върху платежната разписка.

 23. Как да направя рекламна кампания?

  1. В раздел Текст въвеждате и оформяте текста, който желаете да съдържа Вашата рекламна кампания. Текстът може да е позициониран вляво, в средата или вдясно. Имате възможност да удебелите, подчертаете или наклоните части от текста или целия текст. Имате възможност да оставите празни редове (до 3 реда).

  2. Когато сте готови с въвеждането на текста, моля, проверете. Натиснете бутона Продължи, разположен в горния десен край на екарана.

   Внимание!

   Изипей реклама разпространява реклами само на български език. Можете да въведете текст на латиница, когато посочвате име на фирма, марка, уеб сайт и др., но в основния текст се придържайте към българския език. Запознайте се с Общите условия за рекламиране.

  3. В раздел План, поле Изберете дата за начало, Заявено количество разписки и ОБЛАСТ, НАСЕЛЕНО МЯСТО или конкретно избрани офиси за разпространение на рекламното послание. Попълването на всички полета е задължително! В случай, че не въведете Заявено количество разписки, системата автоматично ще избере 1 000 бр.
   Изберете бутон Продължи, ако сте удовлетворени.

  4. В раздел Поръчка въведете информация за рекламната кампания и данни за физическо/юридическо лице, необходими за издаване на фактура.

 24. Мога ли да пусна реклама на друг език?

  Изипей реклама излъчва реклами само на български език. Можете да въведете текст на латиница, когато посочвате име на фирма, марка, уеб сайт и др., но в основния текст се придържайте към българския език. Запознайте се с Общите условия за рекламиране.

 25. Как да избера къде да се излъчва моята рекламна кампания?

  Този избор можете да направите от раздел План. Маркирайте избраната/избраните област/и, град/ове или офис/и като кликнете върху картата или от менюто Списък. За да изберете цяла България, използвайте първия бутон (с отметка), разположен в горния ляв ъгъл на екрана.

 26. Как да избера периода, в който ще се излъчва моята рекламна кампания?

  Този избор можете да направите от раздел План. Въведете датата от която желаете да стртира рекламната Ви кампания.

 27. Как мога да се свържа с администратор?

  Получавате съобщения от администратор в електронната поща, която сте посочили при създаване на кампанията.

 28. Какво да направя, ако не намирам отговор на моите въпроси?

  Ако не може да намерите отговор на въпроса, който Ви интересува или имате нужда от помощ при подаване на заявка за реклама, можете  да се свържете с нас по някой от следните начини: 

  • e-mail:  media@knowbox.bg  

  • M +359 882 063 717   Гергана Ненова  (Експерт продажби)
   Прегледайте публикуваната информация преди да предприемете тази стъпка. 

 29. Какво е работното време на центъра за обслужване на клиенти на Изипей реклама?

  Можете да се свържете с наш сътрудник само в работно време:
  Всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч