Често задавани въпроси
Реклама на платежна разписка гръб

 1. Каква е продължителността на една рекламна кампания?

  Продължителността на кампаниите се измерва в брой разпечатани рекламни разписки. Всяка кампания е с продължителност според натовареността на касите в избрания от Вас план, но задължително до изчерпване на заявеното количество разписки.

 2. Кога стартира печата и разпространението на моята рекламна кампания?

  Всяка кампания стартира на заявената от Вас дата, след направено одобрение от администратор, подписан договор и извършено плащане.

 3. Кога трябва да подам заявка за разпечатване рекламни разписки?

  Необходимо е да направите заявка за реклана кампания най-късно до 14 (четиринадесет) работни дни преди желаната от Вас дата за старт на рекламната кампания.

 4. Какъв е срокът за одобрение на рекламната кампания?

  Получените заявки получават одобрение или отказ в срок до 2 (два) работни дни след получаването им. При всяка заявка рекламодателите и рекламните агенции се информират относно сроковете и начините на заплащане на заявките с писмо в електронната поща. В случай, че в посочените срокове заявката не бъде заплатена, тя се анулира.

 5. Защо рекламната ми кампания беше отхвърлена от администратор?

  Администратор може да отхвърли и анулира Ваша кампания, когато тя не отговаря на Общите условия за рекламиране на Изипей АД. На посочената от Вас електронна поща ще получите писмо с пояснения.

 6. Как да съм сигурен/а за това, че плащането ми е прието или за други важни промени по моята рекламна кампания?

  Ще получавате съобщения с информация за всички важни промени, съобщения от администратор и насоки за необходими действия на електронния адрес, който сте предоставили при подаване на заявката си. Моля, проверете настройките на електронната си поща, както и папка “Спам”/ “Junk”. Маркирайте писмото на Изипей реклама и изберете опцията “Не е спам”/ “Not spam”, за да не изпускате важни известия.

 7. Как Изипей реклама ще ми се възстанови сумата по направено от мен плащане при анулирана кампания?

  Когато вече сте заплатили кампания за разпечатване и разпространение на рекламна платежна разписка, НЯМА как тя да бъде отказана/прекратена. Сумата по направеното плащане не се възстановява.

 8. Издава ли се фактура за извършеното от мен плащане?

  Когато приключите заявката на Вашата рекламна кампания ще получите проформа фактура. Когато направите плащане, ще Ви издадем фактура оригинал.

 9. Как ще получа счетоводните документи за направеното от мен плащане?

  Всички счетоводни документи ще получите на електронния адрес, който сте предоставили при регистрацията на рекламната кампания. Моля, проверете настройките на електронната си поща, както и папка “Спам”/ “Junk”. Маркирайте писмото на Изипей реклама и изберете опцията “Не е спам”/ “Not spam”, за да не изпускате важни известия.

 10. Какво съдържа издадената електронна фактура? / Официален документ ли е електронната фактура?

  Издадените счетоводни документи съдържат всички задължителни атрибути.

 11. Кога мога да правя корекции по моята рекламна кампания?

  1. ПРЕДИ ЗАВЪРШВАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕКЛАМА:

   В случай, че желаете да промените или да откажете Вашата заявка, но преди да сте я завършили, можете да я откажете. Преди да създадете Вашата поръчка за реклама, запознайте се с Общите условия за рекламиране, раздел ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ.

  2. СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАЯВКАТА ЗА РЕКЛАМА:

   В случай, че се налага да промените заявката си, но вече сте я финализирали чрез плащане, нямате възможност да я променяте или спрете. Запознайте се с Общите условия за рекламиране, раздел ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ. В този случай НЕ се възстановява сумата по направеното плащане. Ако желаете тя да бъде спряна, моля, обърнете се към Наш сътрудник на media@knowbox.bg

 12. Как да направя рекламна кампания?

  Свържете се с Наш сътрудник. Той ще Ви съдейства за създаване и стартиране на рекламна кампания.

 13. Мога ли да пусна реклама на друг език?

  Изипей реклама приема за разпространение реклами само на български език. Можете да въведете текст на латиница, когато посочвате име на фирма, марка, уеб сайт и др., но в основния текст се придържайте към българския език. Запознайте се с Общите условия за рекламиране

 14. Как да избера къде да се разпространява моята рекламна кампания?

  Вашата рекламна кампания се реализира по предварително уточнени параметри. Моля, за съдействие се обърнете към Наш сътрудник.

 15. Как да избера периода, за който ще се разпространява моята рекламна кампания?

  Вашата рекламна кампания се реализира по предварително уточнени параметри. Моля, за съдействие се обърнете към Наш сътрудник.

 16. Как мога да се свържа с администратор?

  Получавате съобщения от администратор в електронната поща, която сте посочили при създаване на кампанията.

 17. Как да управлявам Моя профил в https://epsa.easypay.bg?

  Влезте в профила си.
  В раздел Профил, поле Лични данни въвеждате и редактирате данните на Вашия профил. Въведете коректно необходимата информация. Администратор ще може при нужда да се свърже с Вас и да Ви окаже съдействие.
  В раздел Профил, поле Данни на фирмата е необходимо да въведете информация за Вашата фирма (ако сте юридическо лице). В случай, че правите поръчка като физическо лице, не е необходимо да попълвате този раздел.
  В раздел Профил, поле Потребители  имате възможност да дадете достъп на други потребители към Вашия профил. Можете да управлявате статуса на потребителя - да активирате или деактивирате достъп. За всеки потребител можете да изберете роля/ ниво на достъп в профила: 

  • Само преглед - вижда всичко в профила, но не може да редактира и добавя 

  • Стандартен достъп - създава кампании; вижда и редактира само кампаниите, създадени от него 

  • Разширен достъп - създава кампании; вижда кампаниите в профила, но не може да ги редактира; променя само кампаниите, създадени от него 

  • Административен достъп - ползва профила в пълната му функционалност, в т.ч. добавяне на нови потребители, редактиране на данните на фирмата и др.
   В раздел Профил, поле  Възстановяване изберете начин за възстановяване на суми в случай на анулирана кампания или забрана от администратор. 

 18. Какво да направя, ако не намирам отговор на моите въпроси?

  Ако не може да намерите отговор на въпроса, който Ви интересува или имате нужда от помощ при подаване на заявка за реклама, можете  да се свържете с нас по някой от следните начини: 

  • e-mail:  media@knowbox.bg  

  • M +359 882 063 717   Гергана Ненова  (Експерт продажби)
   Прегледайте публикуваната информация преди да предприемете тази стъпка. 

 19. Какво е работното време на центъра за обслужване на клиенти на Изипей реклама?

  Можете да се свържете с наш сътрудник само в работно време:
  Всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч